Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης στην Πύλη, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνέλευση των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Βαθυρρεύματος προκειμένου:

1.    Ο πρόεδρος της Κοινότητας Βαθυρρεύματος να ενημερώσει τους κατοίκους τα πεπραγμένα από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων.

2.    Ενημέρωση των κατοίκων σχετικά με την δημιουργία «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Ισχύος 1,54 MW θέση «Βαθύρρευμα» ρέμα Βαθυρρεύματος.

3.    Οι κάτοικοι να κάνουν προτάσεις για όσα προβλήματα τους απασχολούν , ώστε να δοθούν λύσεις ή να δρομολογηθούν με κατά προτεραιότητα.

4.    Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.