Ξεκίνησε σήμερα και στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Τρικάλων το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων.
Ειδικά για την περιοχή των Τρικάλων το πρόγραμμα αφορά σε δεκαεπτά (17) σχολεία (οι αρχικές ανακοινώσεις αφορούσαν σε 18 σχολεία, ωστόσο το δημοτικό σχολείο Πατουλιάς είναι σε αναστολή λειτουργίας) και οφελούμενοι είναι εννιακόσιοι εβδομήντα δύο (972) μαθητές. Τα γεύματα παραδόθηκαν σήμερα από τις 11 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι σε όλα τα ενταγμένα στο πρόγραμμα σχολεία με ειδική επιτροπή, αποτελούμενη από τον διευθυντή και εκπαιδευτικούς του κάθε σχολείου να τα παραλαμβάνουν. Σε περιπτώσεις μαθητών που δεν φοιτούν στα ολοήμερα σχολεία δόθηκε η δυνατότητα να πάρουν το γεύμα στο σπίτι τους.
Πρόβλημα στην παρούσα φάση παραμένει ο χώρος σίτισης. Στα σχολεία εν ολίγοις δεν υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για την σίτιση των μαθητών. Ως τέτοιοι χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο αίθουσες ολοημέρων. Επίσης, έτερο πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι οι επιτροπές παραλαβής δεν είναι εξειδικευμένες. Οι εκπαιδευτικοί δηλαδή των σχολείων παίζουν και το ρόλο των τραπεζοκόμων, γεγονός που είχε εξαρχής επισημανθεί τόσο από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία όσο και από τους κατά τόπους Συλλόγους Δασκάλων και Νηπιαγωγών.
Το πρόγραμμα διανομής σχολικών γευμάτων σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2016 σε εννέα σχολεία στο Πέραμα. Την ίδια χρονιά επεκτάθηκε και σε σχολεία και άλλων περιοχών της χώρας, όπως για παράδειγμα των Τρικάλων. Και ενώ το 2016 το πρόγραμμα λειτούργησε κανονικά για τα δημοτικά των Τρικάλων, με εκπεφρασμένο στόχο την αντιμετώπιση των αναγκών σίτισης των μαθητών και την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα σχολικής διαρροής, με τη συνεργασία (για τα Τρίκαλα) και του Δήμου Τρικκαίων, το 2017 το πρόγραμμα διακόπηκε, λόγω κάποιου ζητήματος που προέκυψε με τον ανάδοχο του έργου. Για την ακρίβεια μετά την υποβολή ένστασης δεν κατοχυρώθηκε η σύμβαση, οπότε το πρόγραμμα δεν υλοποιήθηκε.
Για το 2018 το πρόγραμμα για τα Τρίκαλα θα εφαρμοστεί κανονικά.


Ο διαγωνισμός
Ο δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου έγινε από το υπουργείο Παιδείας. Η πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ενεπλάκη στη διαδικασία μόνο ως προς τον εντοπισμό των σχολείων και του αριθμού των μαθητών. Ο δήμος Τρικκαίων παρότι συνεργάστηκε στην υλοποίηση του προγράμματος το 2016 για τη φετινή χρονιά εξαιρέθηκε από την όποια συμμετοχή.
Ο ανάδοχος που προέκυψε είναι μία εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που διατηρεί υποκατάστημα στη Λάρισα. Οι σχολικές μονάδες του δήμου στις οποίες θα δοθούν σχολικά γεύματα είναι περίπου ίδιες με εκείνες του 2016. Συγκεκριμένα σχολικά γεύματα θα δοθούν σε 17 σχολεία του δήμου (σε 18 δίνονταν το 2016, ωστόσο το μονοθέσιο δημοτικό σχολείο της Πατουλιάς είναι σε αναστολή λειτουργίας και τα παιδιά θα φοιτήσουν στο Μεγαλοχώρι) και σε 972μαθητές.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας η διανομή των γευμάτων γίνεται σε κάθε ένα από τα 17 σχολεία. Το υπουργείο ορίζει την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής σε κάθε σχολείο, με ευθύνη του διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας, η οποία (επιτροπή) θα φροντίζει για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των σχολικών γευμάτων. Τα προβλήματα στο πρόγραμμα, έτσι όπως περιγράφονται, τόσο από τον διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κ. Κωνσταντάκο όσο και από διευθυντές σχολείων είναι ότι στις σχολικές μονάδες δεν υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για τη σίτιση των μαθητών, ενώ επίσης επισημαίνεται ότι στα σχολεία δεν υπάρχουν τραπεζοκόμοι.
Το πρόγραμμα εκπονείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει στόχο να συνηθίσουν στα παιδιά στην Μεσογειακή διατροφή και να απολαύσουν τα οφέλη αυτής.

ert.gr