Με ένα «πεσμένο» σύστημα, ουρές και γκρίνια γίνεται η υποβολή των αιτήσεων για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το λεγόμενο ΚΕΑ. Από την κατάσταση αυτή φυσικά δεν εξαιρέθηκαν ούτε τα Τρίκαλα. Οι δυσλειτουργίες αποδίδονται και στον μεγάλο αριθμό πολιτών που προσέτρεξαν να δηλωθούν ως δικαιούχοι του συγκεκριμένου επιδόματος, αλλά και στην ελλιπή προετοιμασία από πλευράς υπουργείου, που προφανώς δεν υπολόγισε τον όγκο των δεδομένων που θα καλούνταν να διαχειριστεί ο ιστότοπος keaprogram.gr.
Οι αιτήσεις για την ένταξη των δικαιούχων στο ΚΕΑ, γίνονται είτε απευθείας στον συγκεκριμένο ιστότοπο, είτε στα ΚΕΠ, είτε στις υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων. Οι περισσότεροι πολίτες όμως επιλέγουν το ΚΕΠ κι αυτό γιατί τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι, περιλαμβάνουν και μία σειρά εγγράφων που δίδονται επίσης από τα ΚΕΠ.