Το ποσό των 81,760,99 ευρώ θα εισπράξει ο Δήμος Τρικκαίων από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου. Η απόφαση του αρμόδιου υπουργού δημοσιεύτηκε χθες στη Διαύγεια και αφορά συνολικά την κατανομή 2.596.075,20 μέσω των ΚΑΠ σε Δήμους όλης της χώρας, για τη δαπάνη σίτισης των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων, κατά τη σχολική περίοδο 2015-2016.
Η κατανομή του ποσού θα γίνει με χρηματική εντολή του υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.