Έλεγχο εκπομπών καυσαερίου σε 121 οχήματα πραγματοποίησε την περασμένη Κυριακή ο Σύνδεσμος Συνεργείων Αυτοκινήτων νομού Τρικάλων και όπως πρόεκυψε ένας σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών Ι.Χ. αδυνατεί να τα συντηρήσει λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα από τα 121 οχήματα τα 92 πληρούσαν τις προϋποθέσεις, ενώ 29 ήταν εκτός ορίων. Η έρευνα έδειξε ότι η πλειοψηφία των αυτοκινήτων ήταν 100 βενζινοκίνητα, έναντι 21 πετρελαιοκίνητων. Συγκεκριμένα τα βενζινοκίνητα που πετυχαίνουν σωστές εκπομπές είναι 77 και τα πετρελαιοκίνητα 15, έναντι των ρυπογόνων 23 και 6, αντίστοιχα. Ο έλεγχος κεντρική πλατεία της πόλης.