Στη συνεδρίαση του Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Τρικάλων στις 2 Μαϊου έγινε αναδιάρθρωση του Προεδρείου.
Η νέα σύνθεση έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Γεώργιος Κλ. Πέτρου
Αντιπρόεδρος: Μαρία Αθανασίου – Γιαγιάκου
Γ. Γραμματέας: Χρήστος Μπακογιάννης
Ταμίας: Ελευθέριος Καραγεώργος