Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Τρικάλων γίνεται γνωστό ότι για την ανανέωση αλλά και την έκδοση νέων δελτίων μετακίνησης ΑμΕΑ εδόθη παράταση από 01.02.2017 έως 28.02.2017.
Απαραίτητα δικ/κά : Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής, Εκκαθαριστικό εφορίας 2015 (φωτοτυπία), Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας, Δύο φωτογραφίες μικρές (τύπου ταυτότητας).