Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζα Θεσσαλίαςς αφού εξέτασε την επιδημιολογική κατάσταση στις τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλίας, τους περιορισμούς που έχουν ορισθεί στην συνάθροιση προσώπων στις Περιφέρειες της Θεσσαλίας και το διαρκώς επιδεινούμενο κλίμα στη μετάδοση του Covid – 19 αποφάσισε την αναβολή της εκλογική διαδικασίας (Γενικής Συνέλευσης και Εκλογών)

Οι εκλογές θα γίνουν όταν οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν και όχι αργότερα από την 14η Ιουλίου 2021.