Μικρή αποδείχθηκε η αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων για τον κόσμο που προσήλθε στην αποψινή ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης των τεσσάρων νέων επενδυτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Μέσα στη γενικότερη κρίση που επικρατεί οι νυν επιχειρηματίες αλλά και οι άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θέλουν να στήσουν τις δικές τους δουλειές αναζητούν «ανάσες» ρευστότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων είναι 137,5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση μικρών, νεοφυών και τουριστικών επιχειρήσεων.
Αναφορά στα οφέλη που θα προκύψουν από την υλοποίηση των δράσεων έγινε από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Τρικάλων κ. Βασίλη Γιαγιάκο, ενώ εισηγητές της εκδήλωσης εκ μέρους της ΑΕΔΕΠ  ήταν οι κ.κ. Απόστολος Παπαδούλης, Γενικός Διευθυντής και Παναγιώτης Βενετσάνος, Διευθυντής Οικονομικής Παρακολούθησης, οι οποίοι ανέλυσαν στους παριστάμενους τα προγράμματα και απάντησαν σε εξειδικευμένα ερωτήματα.


Τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν ήταν:
-    «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» που στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
-    «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» που αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 100% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επιχειρηματικού σχεδίου.
-    «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
-    «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Για παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Επιμελητηρίου Τρικάλων, κα Σδρένια Σοφία – Οικονομολόγος & Επιχ/κή Σύμβουλος (τηλ. 2431028189, e-mail: sdrenia[at]trikalabiz.gr)