Ανακοινώνεται ότι από την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016 έως και την  Παρασκευή 30  Σεπτεμβρίου 2016 θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Νοεμβρίου 2016.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2016 για τα επίπεδα:
α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
β) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική.
γ) Γ1 «Πολύ καλή γνώση» στην Τουρκική γλώσσα».
Εξεταστικά κέντρα για την εξέταση του διαβαθμισμένου επιπέδου Β (Β1-Β2) θα λειτουργήσουν στις περιοχές που αναγράφονται στο έντυπο της αίτησης. Για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ  (Γ1-Γ2) θα λειτουργήσουν μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές,  ως εξής:
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ
      ΑΓΓΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο-Πάτρα-Λάρισα
      ΓΑΛΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο-Πάτρα
      ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο-Λάρισα
      ΙΤΑΛΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Ηράκλειο-Λάρισα
      ΙΣΠΑΝΙΚΗ: Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
Η εξέταση του επιπέδου Γ1 της Τουρκικής γλώσσας θα πραγματοποιηθεί μόνο σε Αθήνα- Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή.
Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (για τους υποψήφιους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) θα δημιουργηθούν μόνο στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους.
Ένα παράβολο δημοσίου :
α) των 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1-Β2),
β) των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1-Γ2).
γ) των 80 ευρώ για την εξέταση του επιπέδου Γ1
Παράβολο δημοσίου: Ήτοι e-paravolo –εκδίδεται μέσω της ΓΓ Πληροφοριακών Συστημάτων www.giss.gr. o ενδιαφερόμενος μπορεί να πληρώσει το αντίστοιχο ποσό του e-Παραβόλου, σε οποιαδήποτε τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ με τον «κωδικό παραβόλου» (σε κατάστημα της τράπεζας ή και στα εναλλακτικά δίκτυα) ή με χρήση Πιστωτικής ή Χρεωστικής κάρτας Ελληνικών τραπεζών μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ.ή έντυπο παράβολο από την ΔΟΥ . Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου ( Κ.Α.Ε. 3741). Η έκδοση του e-παραβόλου μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr) στη διαδρομή: Αρχική σελίδα/Υπηρεσίες προς Πολίτες/ e-παράβολο) ή μέσω ΚΕΠ  τα οποία μπορούν να μεσολαβήσουν για τη διεκπεραίωση της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου και την έκδοση κωδικού πληρωμής του σύμφωνα με την  αρ.ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/19/οικ14290 (ΦΕΚ 1580/Β/2014) ΚΥΑ .
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού
Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται από 19-09-2016 το ειδικό έντυπο «Αίτηση» και από την ιστοσελίδα του   καθώς και από τη ιστοσελίδα της ΔΔΕ Τρικάλων http://dide.tri.sch.gr
Πληροφορίες:24310-46465