Επιστολή προς τα μέλη της ΝΟΔΕ απέστειλε ο πρόεδρος Μιχάλης Μπαγιώτης για τον ετήσιο απολογισμό δράσεων της Ν.Ο. Τρικάλων και τον προγραμματισμό δράσεων του επόμενου εξαμήνου. Αναλυτικά:
"Αγαπητοί συνεργάτες,
Σε συνέχεια των με αριθμό πρωτοκόλλου 329/21.3.2017 και 337/22.3.2017 επιστολών του Γραμματέα Οργανωτικού, παρακαλείστε να μου αποστείλετε έως τις 6 Απριλίου 2017 τον ετήσιο απολογισμό δράσεων του τομέα σας, συμπληρώνοντας ένα έτος από την ανάδειξή σας στα όργανα της Νομαρχιακής Οργάνωσης.
Σας ενημερώνω επίσης ότι στις 25 Απριλίου 2017 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική ΝΟ.Σ. Τρικάλων, στην οποία θα παρουσιασθούν αναλυτικά:
1. Ο απολογισμός λειτουργίας της Οργάνωσης για το πρώτο έτος της θητείας των οργάνων της, από τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ.
2. Ο απολογισμός δράσεων των ΔΗΜ.Τ.Ο. από τους προέδρους τους και ο απολογισμός δράσεων των θεματικών τομέων δράσης από τους υπεύθυνους.
3. Το στρατηγικό σχέδιο δράσης της Οργάνωσης, από τον υπεύθυνο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας.
4. Ο προγραμματισμός της Οργάνωσης για το επόμενο εξάμηνο, από τον υπεύθυνο Οργάνωσης.
Παρακαλείστε επίσης να μου αποστείλετε τον προγραμματισμό δράσεων του τομέα σας για το επόμενο εξάμηνο έως τις 22 Απριλίου 2017, ώστε να παρουσιασθεί στις 25 Απριλίου 2017.
Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία 6 Απριλίου είναι δεσμευτική για όλους σας, ώστε να υποβάλλω συνολικά το απολογισμό της ΝΟΔΕ στις 7 Απριλίου στη Γραμματεία Οργανωτικού".