Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση βράβευσης των διακριθέντων, στους διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, μαθητών πρωτοβάθμιας (Παιχνίδι και Μαθηματικά) και δευτεροβάθμιας (Θαλής –Ευκλείδης) εκπαίδευσης.

Επειδή το πλήθος των μαθητών είναι πολύ μεγάλο η προσέλευση θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

18.00 Έναρξη των εκδήλωσης

18.15 -19.00 Βράβευση των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων των Τρικάλων

19.00 -20.00 Βράβευση των μαθητών των Δημοτικών σχολείων εκτός της πόλεως των Τρικάλων

20.00 –21.00 Βράβευση των μαθητών των Δημοτικών σχολείων της πόλεως των Τρικάλων

Στην εκδήλωση θα βραβευθούν συνολικά 314 μαθητές των Τρικάλων και συγκεκριμένα:

•30 μαθητές Λυκείου

•30 μαθητές Γυμνασίου και

•254 μαθητές Δημοτικού

Τα ονόματα των νικητών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παραρτήματος(http://www.emetrikala.gr/).