Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα δύο (72) ατόμων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων ανακοινώνει ο Δήμος Τρικκαίων.

Στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ που δημοσιεύθηκε αναφέρονται συγκεκριμένα στοιχεία ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, ανακοινώνει ο Δήμος. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό πρωτ.27878/03.08.2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: sxolikes@trikalacity.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου Δήμος Τρικκαίων

Παράρτημα με οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης (τελικό)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 4/8/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 10/8/2021

trikalaenimerosi.gr