Από την υπηρεσία υδρεύσεως της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 5/3/2021 λόγω επισκευής του τροφοδοτικού αγωγού της Μεγάλης Δεξαμενής της Ντάπιας, πιθανόν να σημειωθεί πτώση πίεσης ή διακοπή νερού σε όλη την πόλη.