Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) η Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε.Τρικάλων με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ – ΖΩ» και με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Τρικκαίων, θα διανείμει προϊόντα (κοτόπουλα) στους ωφελούμενους του προγράμματος.
Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του Δήμου Τρικκαίων με:
1.    Tο ΑΜΚΑ του αιτούντα
2.    Την αίτησή τους,
3.    Σακούλες,τσάντες, κ.α.
Να παραλάβουν το προϊόν από τα ψυγεία ΛΑΝΑΡΑ, τέρμα οδού Πατουλιάς τις παρακάτω ημέρες και ώρες.
  ΔΕΥΤΕΡΑ 10/07/2017: ώρες 08:00 ¬-  2:00μ.μ
  ΤΡΙΤΗ 11/07/2017: ώρες 08:00  - 2:00μ.μ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 12/07/2017: ώρες 08:00  - 2:00μ.μ
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2431063225