Συνεχίζονται κανονικά οι αιτήσεις συμμετοχής με καταληκτική ημερομηνία στις 22 Αυγούστου στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: με τίτλο: «Ταχύρρυθμη Εκπαίδευση Οδηγών Δημιουργικών Περιηγήσεων», που διοργανώνουν από κοινού οι Εθελοντές Τρικάλων, ο Δήμος Τρικκαίων και το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Παρακαλούνται από τους Εθελοντές Τρικάλων οι ενδιαφερόμενοι αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους να  επικοινωνούν με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου στα τηλέφωνα: 24210 06367-2421006368 , ώστε να υπάρξει η θετική επιβεβαίωση της ενέργειάς τους.