Σε ένα από τα πιο απομακρυσμένα χωριά του Δήμου Τρικκαίων, την Αγρελιά, συνεχίζονται τα έργα. Μετά την επίλυση του προβλήματος με την υδροδότηση - με την ηλεκτροδότηση της γεώτρησης ύψους 80.000 ευρώ – διάφορες παρεμβάσεις και την ολοκλήρωση του φράγματος Ζαγορίτη, τα έργα υποδομών είναι απαραίτητα. Σήμερα το πρωί, ο Δήμαρχος Τρικκαίων συνυπέγραψε με εκπρόσωπο εταιρείας που αναδείχθηκε μειοδότης, τη σύμβαση για τα «Έργα υποδομής στην Τ.Κ. Αγριελιάς της Δ.Ε. Παληοκάστρου». Με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ από δικά του χρήματα, ο Δήμος διενήργησε διαγωνισμό για παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής του υφιστάμενου οδικού δικτύου στην Αγριελιάς της Δ.Ε. Παληοκάστρου. Η ανάδοχος εταιρεία «Τσίνας και ΣΙΑ ΟΕ» ανέλαβε το έργο με 31.860 ευρώ (έκπτωση 46,9%) και πλέον, με την υπογραφή της σύμβασης, αρχίζει τα έργα.
Βασικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι η επισκευή και συντήρηση τμημάτων του οδοστρώματος που παρουσιάζουν τοπικές φθορές, η επούλωση λάκκων, παραμορφώσεων, ρηγματώσεων και καθιζήσεων, ασφαλοστρώσεις και, όπου απαιτείται, θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης για να μην υπάρχει κίνδυνος κατάπτωσης του δρόμου.