Δημοσιοποιήθηκε από κυβερνητικούς παράγοντες η κατανομή των 1.538 θέσεων προσωπικού για τα Νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ που έχει αποσταλεί από το υπουργείο Υγείας στο ΑΣΕΠ για προκήρυξη.
Από την κατανομή προκύπτει ότι 745 θέσεις θα καλυφθούν από κυλιομένους πίνακες των προηγούμενων προκηρύξεων (4Κ και 5Κ) ενώ οι υπόλοιπες 793 με νέες αιτήσεις και επιλογή από το ΑΣΕΠ.
Είναι προφανές ότι ακόμα και αν το ΑΣΕΠ προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη των θέσεων, ο χρόνος που το προσωπικό θα φτάσει στις μονάδες υγείας  στην πρώτη περίπτωση (από κυλιόμενους πίνακες) δεν αναμένεται να είναι νωρίτερα από τους πρώτους μήνες του 2017. Τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα για  τις υπόλοιπες 793 θέσεις, όπου θα απαιτηθούν νέες αιτήσεις και επιλογή από το ΑΣΕΠ, γεγονός που παραπέμπει χρονικά την πρόσληψή τους στα Νοσοκομεία μετά  το καλοκαίρι του 2017.
Μέχρι τότε βεβαίως χιλιάδες εργαζόμενοι θα έχουν συνταξιοδοτηθεί και τα κενά θα έχουν διευρυνθεί.
Στο νοσοκομείο Τρικάλων, σύμφωνα με την κατανομή, προβλέπεται η κάλυψη 7 θέσεων όταν τα κενά είναι πολύ περισσότερα. Αναλυτικά προκηρύσσονται:
ΠΕ Νοσηλευτικής 2
ΤΕ Νοσηλευτικής 2
ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας 1
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων 1
ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών 1