Απόλυτη είναι η κυριαρχία του Δημήτρη Παπαστεργίου στο νέο δημοτικό συμβούλιο, καθώς σύμφωνα με την κατανομή των εδρών εκλέγει 26 συμβούλους.

Με την ενσωμάτωση στο 98,67% οι υπόλοιποι υποψήφιοι εκλέγουν: Κρεμμύδας 9 συμβούλους, Καϊκης 5, Μπετσιμέας 2, Μητσιούλης 2 και Τσιγάρας.