Για μια ακόμη χρονιά η ΔΑΚΕ, που πρόσκειται στη Ν.Δ., επικράτησε στις σημερινές εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου στην Ε.Λ.Μ.Ε. Τρικάλων. Η «γαλάζια» παράταξη συγκέντρωσε το 40% των ψήφων και 4 έδρες στο νέο Δ.Σ. ενώ ακολουθεί η «Πρωτοβουλία» που στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, η «Αγωνιστική Συσπείρωση» από το ΚΚΕ και η «Αγωνιστική Κίνηση». Συνολικά ψήφισαν 299 καθηγητές, βρέθηκαν 6 λευκά και 1 άκυρο ψηφοδέλτιο, ενώ τα έγκυρα ήταν 292.
Ελαβαν:
Δ.Α.Κ.Ε :                               119  ψήφοι     40,80 %      4 έδρες  
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:                  74 ψήφοι      25,30 %      2 έδρες    
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ : 61  ψήφοι     20,90 %      2 έδρες    
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ:     38  ψήφοι     13,00 %      1 έδρα                       
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
Για Δ.Σ
1.   Πασχάλης  Νικόλαος            74  ψήφοι   - Δ.Α.Κ.Ε 
2.   Τσιγάρας  Σπήλιος                66  ψήφοι  -  Δ.Α.Κ.Ε 
3.   Μπουντούρη Σοφία              47  ψήφοι  -  Δ.Α.Κ.Ε
4.   Θεοχάρης  Δημήτριος          32  ψήφοι  -  Δ.Α.Κ.Ε
5.   Παπαζεύκου Ουρανία          66  ψήφοι   - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
6.   Γιώτας Χρήστος                   29  ψήφοι   - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
7.   Μούτος Θεόδωρος               35  ψήφοι  -  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
8.   Κουτελίδα Άννα                   35  ψήφοι  -  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
9.   Μιχαλάκης Κώστας             32  ψήφοι   - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ                          
Για Ε.Σ
1.  Κίτος Ευάγγελος                 74     ψήφοι -   Δ.Α.Κ.Ε
2.  Ροκκάς Θωμάς                    39     ψήφοι -   Δ.Α.Κ.Ε
3.  Παππάς Βασίλειος               38     ψήφοι  -  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
4.  Κουτής Κωνσταντίνος        37     ψήφοι  -  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
4.  Μπαμπανάρας Γεώργιος     25     ψήφοι  -  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ