Η Ημέρα Γλωσσών είναι μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη.

Με την ευκαιρία της ημέρας, μια σειρά εκδηλώσεων οργανώθηκαν στο 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων από τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών του σχολείου. Έτσι ανάλογα με την τάξη  και το επίπεδο στις ξένες γλώσσες των μαθητών/τριών δημιουργήθηκαν ζωγραφιές, έγιναν γλωσσικά παιχνίδια με γρίφους και παροιμίες, ασκήσεις στο διαδραστικό πίνακα, συμμετοχή σε διαδικτυακές δραστηριότητες,συζητήσεις και ομιλίες για τον ρόλο της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας στην ζωή μας.

Η συμμετοχή των μαθητών σε όλες αυτές τις δράσεις προώθησαν τους γενικούς στόχους της ημέρας που είναι:

•    Ευαισθητοποίηση μαθητών/τριών  για την εκμάθηση γλωσσών

•    Ανάδειξη γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλίας της Ευρώπης

•    Ενθάρρυνση στη δια βίου εκμάθηση γλωσσών  πέρα από τα Αγγλικά μέσα και έξω από το σχολείο

Στο πλαίσιο αυτών των στόχων οι μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς ενθαρρύνονται να ξεκινήσουν την εκμάθηση μιας γλώσσας ή να αισθάνονται ιδιαίτερα υπερήφανοι για τις υπάρχουσες γλωσσικές τους δεξιότητες.

Το σχολείο συγχαίρει και ευχαριστεί πολύ τους εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών κ. κ Αλεξίου, Αναστασιάδου, Ζάχο, Καμπόση και κ. Μαλούτα,  συντονίστρια των δράσεων,  για την ευκαιρία που έδωσαν στους μαθητές/τριες  αφενός να συμμετάσχουν σε μια καινοτόμο  διαδικασία προσέγγισης της γνώσης και αφετέρου  να αναπτύξουν νέες  δεξιότητες.