Από τη Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων γνωστοποιείται η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες στις 6,7 και 8 Ιουλίου 2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 11 Ιουλίου 2021.

Πρόεδρος: Μπλουγούρας Χρήστος

Αντιπρόεδρος – Δημοσίων Σχέσεων: Φαλτάκας Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος: Κρητικός Χρήστος

Γενικός Γραμματέας: Κούτσιας Στυλιανός

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Κόκκας Χρήστος

Οικονομικός Επόπτης: Ντέλλας Αθανάσιος

Ειδικός Γραμματέας Καταστατικού και Μελών: Νατσιόπουλος Αθανάσιος