Στην εισήγησή της στο νομοσχέδιο «αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπιγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπιγκ και άλλες διατάξεις» η ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτα Δριτσέλη σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί την πολιτική δύναμη που μάχεται σταθερά για την αποκατάσταση του αθλητισμού ως κοινωνικό αγαθό. Με την νέα νομοθετική παρέμβαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ενισχύεται το θεσμικό οπλοστάσιο της Πολιτείας για την θωράκιση του αθλητισμού ενάντια στην φαρμακοδιέγερση. Στο πλαίσιο αυτό όπως σημειώνει στην τοποθέτησή της η Παναγιώτα Δριτσέλη :
-    Εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τον επικαιροποιημένο κώδικα αντιντόπινγκ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αντιντόπινγκ.
-    Τίθεται ένα νέο πιο αυστηρό πλαίσιο σχετικά με τις κυρώσεις σε περιπτώσεις φαρμακοδιέγερσης. Στο κάδρο των ευθυνών μπαίνουν πλέον και οι αθλητικές ομοσπονδίες.
-    Ισχυροποιείται το Εθνικό Συμβούλιο για την Καταπολέμηση του Ντόπινγκ και ταυτόχρονα διασφαλίζονται καλύτερα τα δικαιώματα των αθλητών.
-    Προβλέπεται η άμεση άρση των επιβραβεύσεων για αθλητικές διακρίσεις σε όλους τους φορείς του αθλητισμού που εμπλέκονται σε υποθέσεις φαρμακοδιέγερσης.
Ταυτόχρονα με το νομοσχέδιο επιλύονται σημαντικά ζητήματα σχετικά με την αθλητική πολιτική της χώρας. Μεταξύ των θετικών διατάξεων του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται :
-    Η καταγραφή όλων των αθλητικών φορέων στο ηλεκτρονικό μητρώο της ΓΓΑ. Τελειώνει έτσι η χρηματοδότηση σε σωματεία και ομοσπονδίες «σφραγίδες».
-    Οι διατάξεις για την απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στους αθλητικούς χώρους.
-    Τα θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των διακριθέντων αθλητών.
-    Η διοικητική αναδιάρθρωση κρίσιμων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.