Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 112158/Ε2/8-7-2016  εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04,ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08,ΠΕ09,ΠΕ10,ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΤΕ01 και ΔΕ01 να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες  αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2016-2017 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη από τους εν λόγω πίνακες.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τρίτη 12 Ιουλίου έως και την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε  στο τηλ. 2431046464 ή στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης: mail@dide.tri.sch.gr