Από τη διοίκηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας γίνεται γνωστό στο  προσωπικό και τους Φοιτητές   ότι,  όλοι οι δρόμοι  έχουν καθαρισθεί  από το χιόνι , ιδιαίτερα στα Τμήματα της  Λάρισας  και στο Αγρόκτημα,  στα οποία  υπήρξε σοβαρό πρόβλημα  πρόσβασης. Ο καθαρισμός έγινε τόσο με μηχανήματα του Δήμου Λαρισαίων, όσο και από εκχιονιστικά μηχανήματα ιδιωτών τα οποία ενοικίασε το Ίδρυμα.
Στο ΤΕΙ  Θεσσαλίας  στις  16  Ιανουαρίου 2017 θα λειτουργήσουν κανονικά  όλες οι διοικητικές υπηρεσίες, καθώς και τα μαθήματα (Εργαστήρια + θεωρίες) όλων των Τμημάτων και στις 3 πόλεις (Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα).