Μέχρι την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αντιρρήσεων κατά του Αναρτημένου Δασικού Χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ν. Τρικάλων, τόσο  για τους κατοίκους του εσωτερικού όσο και για τους κατοίκους του εξωτερικού.

Οπως σημειώνεται από τη Διεύθυνση Δασών Τρικάλων "για  μια ακόμη φορά και σε συνέχεια προηγουμένων ανακοινώσεων μας καλούμε τους πολίτες στα πλαίσια της παραπάνω προθεσμίας να προσέρχονται στα λειτουργούντα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.), στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων στο Γραφείο 301 στον 3ο όροφο και αντίστοιχο Σ.Υ.Α.Δ.Χ. στο κτήριο όπου στεγάζεται το Δασαρχείο Καλαμπάκας, στην πόλη της Καλαμπάκας καθώς και  στα Γραφεία 3 & 5 της Δ/νσης Δασών Τρικάλων, Κολοκοτρώνη  30 στον 3ο όροφο  για την ενημέρωση τους και την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων”.