Για πρώτη φορά το ΑΚΕΘ επιλέχτηκε να συμμετάσχει ως εταίρος σε σχέδιο που αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το σχέδιο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ203 (Higher Education), και στόχος του είναι να δημιουργήσει “μονοπάτια μάθησης” (Short Learning Paths – SLPs) για την ενσωμάτωση εργαλείων WEB 2.0  σε pre-service και in-service training.
Το ΑΚΕΘ επιλέχθηκε ως εταίρος  λόγω της ευρείας χρήσης των WEB 2.0 εργαλείων και των μεθοδολογικών προσεγγίσεων που ακολουθεί στην δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων που αφορούν την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του ΑΚΕΘ σε θέματα διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων οδήγησε τους εταίρους του σχεδίου να ορίσουν ως τόπο διεξαγωγής της εναρκτήριας συνάντησης του σχεδίου την Ελλάδα και το ΑΚΕΘ. Η συνάντηση θα διεξαχθεί στις 9-12/12/2016.
Ο τίτλος του προγράμματος είναι “We M@ke It H@ppen” με κωδικό: ”2016-1-TR01-KA203-034482”.
Oι συμμετέχοντες οργανισμοί είναι οι εξής:
●    Anadolu University (Τουρκία)
●    Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (Ελλάδα)
●    Associatia Paradigme Educationale (Ρουμανία)
●    Inercia Digital S.L (Ισπανία)
●    Associazione  ”Submeet-incontrarsi per crescere” (Ιταλία)
●    Gebze Milli Eğitim Müdürlüğü (Τουρκία)