Νέα διοίκηση όρισε το Πρωτοδικείο Τρικάλων στο Εργατικό Κέντρο με τον Μιχάλη Μαντέλλα να αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου. Αναλυτικά το ΔΣ έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Μιχάλης Μαντέλας
Αντιπρόεδρος: Ευθύμιος Μπούγλας
Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος
Αν. Γραμματέας: Γεώργιος Μιχάλης
Ταμίας: Αθανάσιος Αγγελής
Αν. Ταμίας: Γεώργιος Λάμπρου
Οργ, γραμματέας: Κων/νος Τρίμμης
Έφορος: Γρηγόρης Αλεξίου
Μέλη
Βασίλης Αλεξίου
Γεώργιος Γκούμας
Θωμάς Χαχάμης