Συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα το ΔΣ του Συλλόγου Τρικαλινών Ζωγράφων που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 1ης Σεπτεμβρίου.

Η σύνθεση του νέου ΔΣ είναι η εξής:

Πρόεδρος Ράγια Γεωργία

Αντιπρόεδρος Βάκας Απόστολος

Γραμματέας Γκούμα Ευαγγελία

Ταμίας Χαρίση Μαριάνθη

Μέλη Ταμπρατζή Ελένη, Τσίκος Δημήτριος, Χρηστάκος Λεωνίδας.