Μια νέα εργολαβία για τον καθαρισμό της κοίτης του Πηνειού ποταμού ετοιμάζει η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, η οποία στόχο έχει να προστατέψει οικισμούς, χωριά, γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις από υπερχειλίσεις κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών.
Το έργο θα δημοπρατηθεί τον επόμενο μήνα και είναι συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, με τις εργασίες να ξεκινούν από τη γέφυρα της Διάβας.