Άλλη μια χρονιά με θετικό πρόσημο αυτή του 2018 στα οικονομικά του Δήμου Τρικκαίων.

Σύμφωνα με τον απολογισμό του 2018 που εγκρίθηκε την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα χρέη από 43 εκ. € το 2014, μειώθηκαν κατά 18 εκ. €, σε 25.883.142,29€ στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ενώ σήμερα βρίσκεται στα 24.682.369,53€.

Οπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου της δημοτικής αρχής "η συνετή οικονομική διαχείριση που ακολουθήθηκε από τη δημοτική αρχή, οδήγησε σε μείωση οφειλών σε προμηθευτές, με αποτέλεσμα ο Δήμος Τρικκαίων να αποκτήσει και πάλι «πρόσωπο στην αγορά».

Συγκεκριμένα, ενώ στα τέλη του 2014 οι προμηθευτές είχαν να λαμβάνουν 3.113.139,49€, στα τέλη του 2018 οι οφειλές μειώθηκαν στα 1.357.302,80€, που ουσιαστικά είναι οι τρέχουσες οφειλές, αφού στις 14 Οκτωβρίου 2019 αυτό το ποσό μειώθηκε στα 1.071.790,07 €.

Μάλιστα ο Δήμος Τρικκαίων οργάνωσε την Οικονομική Υπηρεσία σε τέτοιον βαθμό, ώστε η αποπληρωμή προμηθευτών να γίνεται το συντομότερο δυνατό: σε διάστημα περίπου 45 ημερών από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Ακόμη πιο θετική η εικόνα για τον Δήμο Τρικκαίων για τα χρέη σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, οι οποίοι σχεδόν αποπληρώθηκαν. Από τα 5.007.621,25€ της 31ης Δεκεμβρίου 2014, το χρέος μειώθηκε στα μόλις 335.637 € στις 31/12/2018.

Αυτό σημαίνει μέγιστη ασφάλεια για τους εργαζόμενους που εργάστηκαν ή εργάζονται για τον Δήμο.

Εργα, πάρα τις μειωμένες επιχορηγήσεις

Ένα άλλο βασικό στοιχείο, είναι η μείωση των επιχορηγήσεων που δίνονται από το κράτος. Παρ’ ότι οι ανάγκες του Δήμου παρέμειναν ίδιες, οι επιχορηγήσεις μειώθηκαν κατά σχεδόν 6 εκατ. €: από 29.850.202,03€ το 2011 σε 23.625.000€ το 2018.

Με δεδομένο και το ότι, κάθε χρόνο ο Δήμος πληρώνει 2.700.000€ για τις οφειλές του, μένουν περίπου 1,1 εκατ. € από τις επιχορηγήσεις για τα έργα.

Ετσι ο Δήμος Τρικκαίων αξιοποίησε κάθε δυνατότητα από ευρωπαϊκά προγράμματα, με 44,8 εκ. € σε 17 έργα στην πόλη και τα χωριά (σε σύνολο 78,6 εκ. € σε 67 έργα & δράσεις).

Επίσης, σε επίπεδο ταμειακών διαθέσιμων, στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ο Δήμος Τρικκαίων διέθετε 4.169.932,74€."