Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Τρικάλων, το οποίο έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Μάνος Νίκος
Γραμματέας: Παπαπούλιος Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Αναστασίου Δημήτρης
Ταμίας: Τσιρώνης Παύλος
Μέλη: Μουργελάς Νίκος, Τζήμα Όλγα, Χαρίσης Ιωάννης, Ρακόπουλος Σωτήρης, Γεροκώστας Αθανάσιος