Για  την επόμενη  τριετία  2017 – 2020 , ο  Σχης  (Ε.Μ.)  ε.α.  Ζιώζιας Βασίλειος , θα είναι  ο νέος Πρόεδρος  του Τοπικού Συμβουλίου του Παραρτήματος Τρικάλων  της Ε.Α.Α.Σ , καθώς επιλέγει και διορίζεται μαζί  με τους κάτωθι  οι οποίοι υπέβαλλαν αιτήσεις για τη συμμετοχή τους στο νέο Δ.Σ. της  Ε.Α.Α.Σ. Τρικάλων και είναι οι κάτωθι :
1 . Σχης  ( Ε.Μ.) ε.α.  Ζιώζιας Βασίλειος , Πρόεδρος .
2 . Ανχης (Δ.Β. ) ε.α.  Γιώτης  Παναγιώτης , Αντιπρόεδρος .
3 . Ανθνόμος  ( ΕΛΑΣ ) . Τριανταφύλλου  Παναγιώτης , Μέλος .
4 . Λγός ( ΠΖ ) , ε.α.  Παλλαντζάς  Γεώργιος , Μέλος .
5 . Τχης ( ΠΖ ) , ε.α.  Σύρρος  Ευάγγελος , Μέλος .