Συνεδρίασε την Τρίτη 16 Οκτωβρίου  το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου υπό την προεδρία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου κ. Χρήστου Καλέα.
Το Δ.Σ συγκροτείται σε σώμα ως εξής:
Α/Α    ΑΞΙΩΜΑ    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1    ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Καλέας Χρήστος
2    Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    Τσιαπλές Γεώργιος
3    Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    Οικονόμου Δημήτριος
4    Γ ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    Τσέλιος Κωνσταντίνος
5    ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    Μπλουγούρας Χρήστος
6    ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     Αντωνίου Αριστοτέλης
7    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     Γκουγκουμάτης Αχιλλέας
8    ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     Κούτσιας Στυλιανός
9    ΜΕΛΟΣ     Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
10    ΜΕΛΟΣ     Πιτσάβας Γεώργιος
11    ΜΕΛΟΣ    Κοντούλης Κωνσταντίνος
12    ΜΕΛΟΣ    Κόκκας Χρήστος
13    ΜΕΛΟΣ     Μπούντης Παναγιώτης
14    ΜΕΛΟΣ    Τριγάζης Αγησίλαος
15    ΜΕΛΟΣ    Καζαντζίδης Περικλής
Παράλληλα συστήνονται:
-Συμβούλιο των προέδρων των Εμπορικών Συλλόγων στο οποίο θα προεδρεύει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας κος Παπαδόπουλος Χαράλαμπος.
- Επιτροπή τουρισμού και επέκτασης συνδικαλιστικής δράσης με μέλη τους: Πιτσάβα Γεώργιο, Μπούντη Παναγιώτη, Λιάγκουρα Ελένη.