Την Πέμπτη 13 Ιουλίου, συνεδρίασε στα γραφεία της Ομοσπονδίας και συγκροτήθηκε σε σώμα η Ελεγκτική Επιτροπή της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Πρόεδρος αυτής ο τρικαλινός Χρήστος Τρικάλης: Συγκεκριμένα εκλέχτηκαν:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρήστος Τρικάλης.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρίστος Τσιούλκας
Γεν. Γραμματέας: Στέφανος Θεολόγης.
ΜΕΛΗ: Ντίνος Παντελίδης και Νίκος Ζαπάντης.