Διαδικασία πρόσληψης 500 υπαλλήλων (ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας) εκκινεί ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), μέσω της προκήρυξης ΣΟΧ1/2019 του ΑΣΕΠ.
Θα γίνει κατανομή των υπαλλήλων σε 49 νομούς, ενώ οι προσληφθέντες θα υπογράψουν διετείς συμβάσεις απασχόλησης.
Δυνατότητα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Διεύθυνση Κατάθεσης: Ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Στο νομό Τρικάλων θα καλυφθούν συνολικά 10 θέσεις (4ωρη απασχόληση).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

workenter.gr