Τον Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων κ. Χρήστο Μιχαλάκη επισκέφθηκε,στο γραφείο του στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, 15μελής αντιπροσωπεία Τούρκων εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων απεσταλμένων της Κυβέρνησης της Κωνσταντινούπολης, που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ImprovingE-LearningTrainingCompetenciesofAdultEducationTeachers» με φορέα υποδοχής και κατάρτισης το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας.
Παρουσία του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ντίνου Μπάρδακαι της εκπροσώπου της Κυβέρνησης της Κωνσταντινούπολης κας. Fatma Eroglan, συζητήθηκετο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες ικανοποιώντας τις σύγχρονες ανάγκες, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στην αγορά εργασίας, για διαρκήεπιμόρφωση. Η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών και ιδιαίτερα της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) ως εργαλείου στην εκπαίδευση των ενηλίκων αποτελεί πρόταση που προκρίνεται  στις περισσότερες χώρες του αναπτυγμένου κόσμου.Οι δεκαπέντε προς κατάρτιση εκπαιδευτικοί καλούνται να επανεκπαιδευθούν καθώς το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα απαιτητικό τόσο για τους εκπαιδευόμενους ενήλικες  όσο και για τους εκπαιδευτές τους.
Ο κ. Χρήστος Μιχαλάκης, αφού καλωσόρισε την αποστολή των εκπαιδευτικών και την κα. Fatma Eroglan στα Τρίκαλα,δήλωσε αρωγός καθώς η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ο Περιφερειάρχης κ. ΚώσταςΑγοραστός χαιρετίζουν κάθε εκπαιδευτική  προσπάθεια που έχει στόχο τον εκσυγχρονισμό μέσα από καινοτόμες διαδικασίες και δράσεις τεχνολογικά και επιστημονικά προηγμένες.