Σε μια ύστατη προσπάθεια να βρεθεί η δέουσα λύση στα οξυμένα διοικητικά προβλήματα που παρουσιάζει το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων τα τελευταία χρόνια, το Πρωτοδικείο Τρικάλων με απόφαση του προχώρησε στον ορισμό προσωρινής διοίκησης, η διάρκεια της οποίας θα είναι διάρκειας 4 μηνών μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στο ΕΚΤ.

Tη νέα προσωρινή διοίκηση αποτελούν οι Γιάννης Οικονόμου ως Πρόεδρος, Γιώργος Λιατίφης ως Αντιπρόεδρος, Θέμης Μπούγλας ως Γενικός Γραμματέας, Μάνη Γιαννοτάκη ως Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας, Αναστάσιος Σκυλοδήμος ως Γραμματέας Οργανωτικού, Γιώργος Ανδριόπουλος ως Ειδικός Γραμματέας, Γιώργος Κόσσυφας ως ταμίας, Παναγιώτης Διαμαντόπουλος ως Αναπληρωτής ταμίας, Κων/νος Τρίμμης ως έφορος και Θωμάς Χαχάμης, Δημήτριος Αρμάγος, Κων/να Παππή και Πέτρος Τσίγκας ως μέλη.

Στο διάστημα της θητείας της και μέχρι την εκλογή οριστικής διοίκησης, η προσωρινή διοίκηση καλείται να αντιμετωπίσει τα καθημερινά και τρέχοντα ζητήματα του ΕΚΤ και εντός 4μήνου να συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση με σκοπό τις εκλογές, αφού προηγουμένως έχει  γίνει η εκκαθάριση των μητρώων των σωματείων- μελών του.

trikalain.gr