Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.  Τρικάλων ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση 1.2 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ», ότι αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της   Διεύθυνσης  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τρικάλων η Κατάσταση Aνάρτησης Πληρωμής, για το δεύτερο έτος πληρωμής (2013) της πενταετίας (επανάληψη στο ορθό).
Δικαιούχοι παραγωγοί: 104, με συνολικό ποσό πληρωμής: 1.096.418,07 Ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, μπορούν να απευθύνονται στο τηλ:2431046310 ( Νταμάγκα Ευαγγελία και Ζυγουράκη Στέλλα).