Η  Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Τρικάλων ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση   1.1 Βιολογική Γεωργία ότι αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της  Δ/νσης  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τρικάλων η Αναλυτική  Ονομαστική κατάσταση πληρωμής για το  δεύτερο  έτος πληρωμής 2013 της διετούς  παράτασης και της πενταετίας μετά τις ενστάσεις .
Δικαιούχοι της πενταετίας είναι  21 παραγωγοί και το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε   24.429,02 €  .
Δικαιούχοι  της διετούς παράτασης είναι  2 παραγωγοί  και το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 1.932,70 €                                       
Η αποστολή του φακέλου πληρωμής προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιήθηκε  σήμερα  1- 11- 2016   σύμφωνα με το e-mail  του ΟΠΕΚΕΠΕ που εστάλη   στις 24 -10- 2016 και ενημέρωνε  την ΔΑΟΚ Τρικάλων ότι μπορεί  να προχωρήσει στη δημιουργία των πληρωμών του έτους 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες  οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο τηλ: 2431046312 Καραβασίλη Αικατερίνη και Ευαγγελοπούλου  Μαρία.