Την συλλογή των χωρικών και πολεοδομικών στοιχείων των οικισμών της περιφέρειας Θεσσαλίας των Π.Ε. Λάρισας , Τρικάλων και Καρδίτσας παρέλαβε σήμερα ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας Γ. Κωτσός από τον πρόεδρο του ΤΕΕ – Περιφερειακό τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Ν. Παπαγεωργίου και την μελετητική ομάδα.
Πρόκειται για ένα έργο, για το οποίο υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΠΕΔ Θεσσαλίας και του ΤΕΕ Κεντροδυτικής Θεσσαλίας πριν 7 μήνες και παρέχει στοιχεία για τους όρους και τις προϋποθέσεις δόμησης στους τρεις νομούς της Θεσσαλικής Περιφέρειας (Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα). Η πλήρης κωδικοποίηση των συγκεκριμένων στοιχείων αποτελεί, όπως είπε ο κ. Κωτσός ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο θα διευκολύνει το έργο των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων , των Μηχανικών και των πολιτών. Πρόκειται όπως ανέφεραν και οι αρμόδιοι μηχανικοί που ανέλαβαν την υλοποίηση για το ν. Λάρισας κκ. Α. Γιαννιού και Δ. Κασιτεροπούλου για την παροχή αναλυτικών πληροφοριών μέσω των ιστοσελίδων της ΠΕΔ Θεσσαλίας και του ΤΕΕ Κεντροδυτικής Θεσσαλίας για τα πολεοδομικά δεδομένα και τους όρους δόμησης που ισχύουν σε κάθε οικισμό.
Ετσι ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή επενδυτής θα μπορεί μέσω των ιστοσελίδων της ΠΕΔ και του ΤΕΕ να πληροφορείται τι μπορεί να χτίσει και που βάσει της κείμενης νομοθεσίας που ισχύει.
Η όλη εργασία εκπονήθηκε από 3 ομάδες, μία για κάθε Περιφερειακή Ενότητα και περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για όλους τους οικισμούς στους τρεις νομούς της Θεσσαλικής Περιφέρειας.
ert.gr (Ιωάννης Γιάτσιος)