Ραντεβού για μακροβούτια δίνουν την ερχόμενη Δευτέρα οι μαθητές στα Τρίκαλα, αφού για 3η συνεχόμενη χρονιά εντάχθηκε στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄ Δημοτικού η εκμάθηση κολύμβησης.
Στόχος του μαθήματος είναι οι μικροί μαθητές να εξοικειωθούν με το υγρό περιβάλλον και να αποκτήσουν βιωματικές γνώσεις των βασικών κανόνων ασφαλείας και υγιεινής. Μέσα από την παιγνιώδη μορφή διδασκαλίας από τους εξειδικευμένους γυμναστές στο αντικείμενο της κολύμβησης οι μαθητές διδάσκονται τις βασικές δεξιότητες επίπλευσης και προώθησης σ’ αυτό, καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις για μια ασφαλή και δια βίου καλή σχέση με το νερό και την κολύμβηση
Στα Τρίκαλα το μάθημα υλοποιείται σε τρεις περιόδους των 8 κολυμβητικών μαθημάτων η κάθε μία στο ανακαινισμένο δημοτικό κολυμβητήριο της πόλης μας.
Η πρώτη περίοδος διαρκεί από 26/11/2018 έως 1/2/2019 με 302 μαθητές από 15 σχολεία και 20 τμήματα.
Η δεύτερη περίοδος από 4/2/2019 έως τις 29/3/2019 με 348 μαθητές από 17 σχολεία και 22 τμήματα.
Η τρίτη περίοδος από 1/4/2019 έως τις 7/6/2019 με 399 μαθητές από 26 σχολεία του νομού Τρικάλων και 31 τμήματα.