Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το νέο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Φέρει τον τίτλο «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
Πλέον, όταν ανοίξει η Βουλή, η αρμόδια Επιτροπή θα προχωρήσει στην τελική επεξεργασία του.
Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος Ιανουαρίου το νομοσχέδιο θα φθάσει στην Ολομέλεια για να ψηφιστεί.

Το σχέδιο νόμου σε μορφή pdf

Η αιτιολογική έκθεση σε μορφή pdf