Προμήθεια και εγκατάσταση στο Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Τρικάλων χθες ενός νέου ψηφιοποιητή (αξίας 15500 ευρώ) καθώς και νέου υπερηχοτομογράφου (αξίας 16740 ευρώ).
Πρόκειται για μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου, εφόσον θα υπάρχει και δεύτερο μηχάνημα ενίσχυσης του Ακτινοδιαγνωστικού με τον νέο ψηφιοποιητή, ενώ με τον υπερηχοτομογράφο η εξυπηρέτηση θα είναι καλύτερη και ταχύτερη.
Τα μηχανήματα αυτά είναι απαραίτητα για την κατακόρυφη αναβάθμιση του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Γ.Ν.Τρικάλων και τη γενικότερη αναβάθμιση των παρεχομένων Υπηρεσιών Υγείας.
Η δαπάνη για τον εξοπλισμό είναι του Γ.Ν.Τρικάλων προέρχεται από εξοικονόμηση πόρων λόγω συνετής οικονομικής διαχείρισης.