Τη συνέχιση λειτουργίας των υπηρεσιών που προσφέρουν το  Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και το Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων καλείται να εγκρίνει σε κατεπείγουσα συνεδρίασή του το δημοτικό συμβούλιο Τρικάλων, αύριο Πέμπτη 7 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι. Όπως σημειώνεται λόγω λήξης των συμβάσεων των απασχολουμένων στο ΚΗΦΗ και στο Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων και προς αποφυγή καταγγελίας στις συμβάσεις του προσωπικού, απαιτείται άμεσα η λήψη απόφασης δημοτικού συμβουλίου. Μέσω της δράσης των ΚΗΦΗ παρέχονται υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Στο ΚΗΦΗ παρέχονται υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας σε 25 ωφελούμενους και για την υλοποίηση των στόχων απασχολούνται σε αυτό, μία Νοσηλεύτρια (ΤΕ), με άδεια άσκησης επαγγέλματος, δύο Κοινωνικοί Φροντιστές (ΔΕ) και ένα άτομο βοηθητικό προσωπικό (ΥΕ).
Το Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων «ΤΑΞΙΔΕΥΤΕΣ» του Δήμου Τρικκαίων, παρέχει στήριξη σε 80 ωφελούμενους Ρομά που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό και διαβιούν στην περιοχή εμβέλειας του Κέντρου, στο Κηπάκι Τρικάλων.
Για την υλοποίηση των στόχων του Κέντρου απασχολούνται σε αυτό, ένας Κοινωνιολόγος (ΠΕ), μία Νοσηλεύτρια (ΤΕ), μία Ψυχολόγος (ΠΕ), ένας Διαμεσολαβητής (ΥΕ) και μία Καθαρίστρια-Βοηθητικό Προσωπικό (ΥΕ). Από τον Ιανουάριο 2016, μένη κενή η θέση του Παιδαγωγού (ΠΕ) μετά από σχετική παραίτηση.