Πραγματοποιήθηκε χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων σύσκεψη της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για τη Δυτική Θεσσαλία.
Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η διαχείριση της ανάπτυξης του Α΄ Βάθμιου Υγειονομικού Συστήματος (ΤΟΜΥ, Αστικά Κέντρα Υγείας, Κέντρα Υγείας Περιφέρειας και ο ρόλος των Νοσοκομείων).
Επισημάνθηκαν επίσης:
α) Η ανάγκη καταγραφής του παραγόμενου Κλινικού Έργου από κάθε Υγειονομική Δομή.
β) Οι προτεραιότητες προσλήψεων ιατρικού προσωπικού σε Α΄Βάθμιο επίπεδο.
γ) Οι ανάγκες κάλυψης εξοπλισμού για τα ΚΥ και
δ) Η ανάγκη άμεσης επίλυσης του ζητήματος της Παιδιατρικής Κλινικής Καρδίτσας.
Συμμετείχαν ο Σάκης Παπαδόπουλος, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων, ο Νέστορας Αντωνίου, Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ο Δημήτρης Δημητριάδης, Αναπληρωτής Διοικητής της 5ης ΥΠΕ, ο Δημήτρης Παρθένης, Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, ο Βάιος Βαρελάς, Διοικητής του Νοσοκομείου Καρδίτσας, ο Β. Μουργελάς, Υπεύθυνος της Μ.Υ. ΠΕΔΥ Τρικάλων, Διευθυντές και εκπρόσωποι των Κ.Υ. Καλαμπάκας, Πύλης, Φαρκαδόνας, Καρδίτσας, Σοφάδων, Παλαμά, Μουζακίου.