Με αυτό το κεντρικό σύνθημα το Επιμελητήριο Τρικάλων προσκαλεί όλους εμάς να στηρίζουμε  τις επιχειρήσεις του Ν.Τρικάλων. Να στηρίξουμε τον τόπο μας, γιατί εδώ ζούμε και δραστηριοποιούμαστε, ώστε να κρατηθούμε ζωντανοί με το πέρας της πανδημίας. Στηρίζοντας τοπικές επιχειρήσεις, στηρίζουμε τις θέσεις..εργασίας και επενδύουμε στο κοινό μας μέλλον.