Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλολογικού, Ιστορικού, Λογοτεχνικού Συνδέ-σμου (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων, το οποίο προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 31ης Ιανουαρίου 2018, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Ναυσικά Μουλά, πρόεδρος,
Δημήτριος Κωνσταντινίδης, αντιπρόεδρος,
Αφροδίτη Μαργαρίτη, γεν. γραμματέας,
Γεώργιος Πολύσης, ειδ. γραμματέας,
Σωτήριος Κύρμπας, ταμίας,    
Θεόδωρος Νημάς, μέλος.     
Παρασκευή Λάππα-Πουλιανίτη, μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη:
Δημήτριος Αγορίτσας
Γεώργιος Ζαβλανός,
Αριστείδης Σφέικος.

Εξελεγκτική Επιτροπή:
Άννα Ντιναπόγια-Λιακατσίδα,
Κων/νος Ασπρούδης,
Γεώργιος Αλεξανδρής.
.