Μέχρι το τέλος της εβδομάδας (Παρασκευή 9 Οκτωβρίου) θα πρέπει οι γονείς να καταθέσουν τις υπεύθυνες δηλώσεις συναίνεσης για τα σχολικά γεύματα, έτσι ώστε τα παιδιά τους να συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία.

Όπως σημειώνεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει συμπληρώσουν τις δηλώσεις συναίνεσης ή υπαναχώρησης μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Στη συνέχεια, οι Διευθυντές/ντριες των συμμετεχόντων Δημοτικών Σχολείων θα πρέπει να συγκεντρώσουν τις υπεύθυνες δηλώσεις και να καταρτίσουν συγκεντρωτικό πίνακα με τον συνολικό αριθμό συμμετεχόντων μαθητών/τριών στο πρόγραμμα και θα πρέπει να το αποστέλλουν στη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Να θυμίσουμε ότι στο νομό Τρικάλων το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 19 σχολικές μονάδες.

Ειδικότερα στο 9ο, 11ο, 13ο , 14ο , 16ο, 17ο, 18ο, 20ο, 22ο, 24ο, 25ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, στο Δημοτικό Σχολείο του Γλίνους, του Διαλεκτού, του Κεφαλόβρυσου, του Μεγάλου Κεφαλόβρυσου, της Μεγάρχης, του Παλαιόπυργου, της Ράξας και του Ριζώματος.