Η  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Τρικάλων  ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση   1.1 Βιολογική Γεωργία ότι αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της  Δ/νσης  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τρικάλων η Αναλυτική  Ονομαστική κατάσταση πληρωμής για το  τρίτο  έτος πληρωμής 2014.
Δικαιούχοι της πενταετίας είναι  148 παραγωγοί και το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 581 453,12  ευρώ.
Ενστάσεις επί των καταστάσεων πληρωμής θα υποβληθούν εντός πέντε εργάσιμων  ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης .από 23-12-2016 έως και   30 -12-2016.
Η αποστολή του φακέλου πληρωμής προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιήθηκε σήμερα 23- 12- 2016 σύμφωνα με το e-mail  του ΟΠΕΚΕΠΕ που εστάλη   στις 19 -12- 2016 και ενημέρωνε  την ΔΑΟΚ Τρικάλων ότι μπορεί  να προχωρήσει στη δημιουργία των πληρωμών του έτους 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες  οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο τηλ:2431046312 (Καραβασίλη Αικατερίνη και Ευαγγελοπούλου  Μαρία).